Canada General Competency Test Level 2 (GCT2-314) Practice Test (2023)

Hva er den generelle kompetansetesten nivå 2?

GCT2-314 (General Competency Test Level 2) er en viktig vurdering for jobbsøkere som søker til Public Service Commission of Canada for stillinger på offisersnivå.

Denne vurderingen evaluererevnenå bruke resonneringsferdigheter for å løse problemernødvendigfor stillinger på offisersnivå.

Denne testen kan brukes i stedet for et krav om universitetsutdanning.

Generell kompetanseprøve nivå 2 struktur

 • GCT2-314 har 90 spørsmål og tar omtrent 2 timer og 30 minutter å skrive.
 • Minste bestått karakter er 51.
 • Når det brukes som et alternativ til et krav om universitetsutdanning, er beståttkarakteren 58.
 • Ledere kan bruke en høyere cut-off score avhengig av ferdighetsnivået som kreves.
 • Testen scores innen 48 timer av Personalpsykologisk senter.
 • Denne testen kan tas gjennom Public Service Commission's Online Testing Facility-plattform.

Ledere kan bruke testen til å ta avgjørelser om hvem de skal ansette eller sette i opplæringsprogrammer, identifisere nødvendig opplæring og utvikling, og gi veiledning når noen går over til en ny karriere.

Generell kompetansetest nivå 2- Spørsmålstyper

De 90 spørsmålene i to og en halv timers vurdering er designet for å måle en kandidats kunnskap og ferdigheter på fem områder:

 1. Ordforråd
 2. Figurelle relasjoner
 3. Tall- og bokstavserier
 4. Numeriske problemer
 5. Analytisk resonnement

Vår forberedelse inkluderer over 600 spørsmål for å hjelpe deg med å bli klar og bestå testen med selvtillit. Sjekk det ut ved å klikke "Kom i gang nå". Våre tester er støttet av vårRetningslinjer for pengene-tilbake-garanti.

La oss utforske hvert område, etterfulgt av noen eksempler på spørsmål og svar (med fullstendige forklaringer).

Ordforråd

Ordforrådsdelen av GCT2-314-testen måler kandidatens evne til å forstå og bruke ord i kontekst. Denne delen inneholder spørsmål som tester kandidatens kunnskap om ordbetydninger, synonymer og antonymer.

Figurelle forhold

Den figurelle relasjonsdelen av GCT2-314-testen måler kandidatens evne til å forstå og analysere visuell informasjon. Denne delen inneholder spørsmål som tester kandidatens evne til å identifisere mønstre og sammenhenger i diagrammer og annet visuelt materiale.

Tall- og bokstavserie

Tall- og bokstavseriedelen av GCT2-314-testen måler kandidatens evne til å forstå og analysere numeriske og bokstavsekvenser. Denne delen inneholder spørsmål som tester kandidatens evne til å identifisere mønstre og sammenhenger i numeriske og bokstavsekvenser.

Numeriske problemer

Den numeriske problemdelen i GCT2-314-testen måler kandidatens evne til å forstå og løse matematiske problemer. Denne delen inneholder spørsmål som tester kandidatens evne til å utføre beregninger, løse ligninger og forstå matematiske begreper.

Analytisk resonnement

Den analytiske resonnementdelen av GCT2-314-testen måler kandidatens evne til å forstå og analysere kompleks informasjon. Denne delen inneholder spørsmål som tester kandidatens evne til å identifisere mønstre og sammenhenger i kompleks informasjon, og til å trekke logiske konklusjoner basert på denne informasjonen.

[CTA] Vår komplette PrePack inneholder mer enn 600+ spørsmål og svar du kan øve på, les mer om Prepack

Hvis du var ute etter å lære og øve for CanadasGeneral Competency Test Level 1 (GCT1), vennligst besøk denne lenken

Canada General Competency Test Level 2 (GCT2-314) Practice Test (1)

GCT2-314 Eksempel på spørsmål, svar og forklaringer

For å hjelpe deg med å få en bedre forståelse av Canada Post Assessment Test, har vi samlet noen eksempler på spørsmål og svar, inkludert forklaringer, for å gi deg en mulighet til å øve og forberede deg til testen og intervjuet.

Spørsmålstype 1: Ordforråd

Siden klimaet i Sibir er så ekstremt, selv om denne regionen står for det meste av Russlands land, er den ________ befolket og er hjemsted for ___________ en tredjedel av landets befolkning.

tett … i hvert fall

kaldt.. mer enn

sparsomt.. mindre enn

mangfoldig.. bare

pålitelig..rundt

Korrekt svar

Feil svar

Det riktige svaret ersparsomt .. mindre enn.

Ordet "selv om" indikerer at setningen inneholder en kontrast, så vi må finne svarvalget som vil skape et overraskende utsagn. Hvis Sibir tar opp mesteparten av Russlands territorium, ville det være logisk om befolkningen matchet denne prosentandelen. Men siden Sibirs klima er så ekstremt, kan vi forvente at befolkningen blir mindre enn det.

Når vi ser på det første manglende ordet, må vi finne et ord som vil få setningen til å si at befolkningen i Sibir er relativt liten.
Ordet "tett" gir ikke mening her.
Ordet "kaldt" er heller ikke relevant og beskriver ikke en befolkning.
Ordet "tynt" betyr tynt spredt, så det er et godt alternativ.
Ordene "diversert" - som betyr sammensatt av forskjellige etnisiteter og bakgrunn, og "pålitelig" - som betyr nøyaktig, er ikke relatert til emnet.

Derfor har vi bare ett godt svarvalg:sparsomt .. mindre enn.

Spørsmålstype 2: Figurelle relasjoner

Canada General Competency Test Level 2 (GCT2-314) Practice Test (2)

Vennligst velg ett riktig svar:

Canada General Competency Test Level 2 (GCT2-314) Practice Test (3)
Canada General Competency Test Level 2 (GCT2-314) Practice Test (4)
Canada General Competency Test Level 2 (GCT2-314) Practice Test (5)
Canada General Competency Test Level 2 (GCT2-314) Practice Test (6)
Canada General Competency Test Level 2 (GCT2-314) Practice Test (7)

Korrekt svar

Feil svar

Pilen beveger seg 45 grader med klokken mellom det første og andre diagrammet. Mellom det andre og tredje diagrammet beveger pilen seg 90 grader. Til hvert diagram i serien legges det til ytterligere 45 grader til pilens bevegelse. Derfor skal pilen bevege seg 180 grader mellom det siste diagrammet i serien og det manglende diagrammet.

Spørsmålstype 3: Tall- og bokstavserie

Vennligst velg ett riktig svar:

143 | 275 | 198 | 176 | 242 |?

182

253

299

314

Korrekt svar

Feil svar

Riktig svar er 2.I hvert ledd er det midterste sifferet summen av de to andre:
143 -> 1+3 =4
275 -> 2+5 = 7
198 -> 1+8 = 9
176 -> 1+6 = 7
242 -> 2+2 = 4
Det eneste alternativet som følger dette mønsteret er:
253-> 2+3 = 5.

Merk at andre tall også kan være levedyktige svar (som 154, 374, elc.), men er ikke inkludert i svarvalgene.

Spørsmålstype 4: Numeriske problemer

Jack og Jill har 44 kaker sammen. Jack har tre ganger flere informasjonskapsler enn Jill, hvor mange kjeks har han?

9

11

22

33

40

Korrekt svar

Feil svar

Hvis Jack har 3 ganger flere informasjonskapsler enn Jill, kan vi bygge følgende ligning ved å la Jill være X og Jack være 3X:

3X+X=44

4X=44

X=11

3X=33Derfor har Jack 33 informasjonskapsler.

Spørsmålstype 5: Analytisk resonnement

Tre reisende - John, Kate og Lenny - kom tilbake fra tre reiser til følgende land: Mauritania, Nepal, Oman, Peru og Qatar. Landene hvert av dem besøkte må være i samsvar med følgende regler og betingelser:

 • Hvert land ble reist av minst én av de reisende.
 • Hver reisende tok bare én reise, hvor han eller hun reiste til bare to eller tre forskjellige land.
 • Bare én reisende reiste til Qatar.
 • Alle reisende som reiste til Mauritania reiste også til Nepal.
 • En reisende som reiste til Qatar reiste ikke til Peru.
 • John reiste til alle landene Kate reiste til.

Hvis Kate reiste til tre land, hvilket av følgende må da være sant?

John reiste til Peru.

Lenny reiste til Nepal.

Alle tre reisende reiste til Mauritania.

Alle tre reisende reiste til Nepal.

Kate og Lenny reiste til like mange land.

Korrekt svar

Feil svar

Det riktige svaret her er det eneste svaret som nødvendigvis er sant. Dette betyr at de fire feilsvarsvalgene enten er umulige, eller plausible, men ikke obligatoriske.

Hvis Kate reiste til tre land, betyr det at John reiste til nøyaktig de samme landene - ikke mer (å reise til 4 land bryter med reglene) og ikke mindre (K → J).
Kate, og derfor John, kan ikke reise til Qatar (merk derivater), så Lenny må ha reist til Qatar. For den som reiste til Qatar kan ikke reise til Peru, det må være Kate og John som reiste til Peru.
Riktig svar er (A).

Tips for å ta GCT2-314

 • Kommer tidligfor testen vil også bidra til å redusere stress og angst og gi kandidaten mer tid til å slappe av og forberede seg mentalt til testen.
 • Svar på alle spørsmål, selv om du er usikker, da det ikke er noen straff for å gjette.
 • En kalkulator er tillatthvis den ikke har internettilgang eller kan ta opp eller overføre materiale.
 • Ta med legitimasjon og PRI(hvis aktuelt) til testen.
 • Kandidater med nedsatt funksjonsevne bør varsle de som er ansvarlige for prøveadministrasjonen for å ordne tilrettelegging.
 • Det anbefales at kandidatene studerer eksempelspørsmålene og øver tester for å få en ide om hvilke typer spørsmål som stilles og vanskelighetsgraden.
 • Kandidater bør også være klar over at personlig informasjon som er oppgitt på svararket vil bli brukt av Public Service Commission til statistiske formål og forskning og bør sikre at informasjonen som gis er nøyaktig og oppdatert.
Canadas offentlige tjenesteeksamenerCanada generell kompetansetest nivå 1
Forbered deg på Canada Police ExamGardaWorld Pre-Board Screening Officer Test
Lær mer om PSEE-eksamenenLær mer om CFIA-eksamenen
Canada Post Assessment TestOACP-sertifikattest

Canada General Competency Test Level 2 (GCT2-314) Practice Test (8)

Om oss - JobTestPrep-eksperter

JobTestPrep er det perfekte valget for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. Siden 1992 har vi hjulpet over 1 100 000 arbeidssøkere med å nå sine karrieremål. Våre PrepPacks tilbyr 24/7 online tilgang fra hvilken som helst datamaskin eller smartenhet og er støttet av vårpengene tilbake-garantii tilfelle det faktiske testinnholdet avviker fra det som er inkludert i materialene våre.

Har et spørsmål? Kontaktosspå:info@jobtestprep.com

Canada Post og andre varemerker tilhører deres respektive varemerkeinnehavere. Ingen av varemerkeinnehaverne er tilknyttet JobTestPrep eller denne nettsiden.

FAQs

What is the GCT test for CRA? ›

The GCT1 measures general cognitive ability, which is the ability to use reasoning and knowledge to solve new problems. General cognitive ability relates to success in administrative support jobs. The GCT1 has 50 multiple-choice questions. Each question is worth 1 point, and no points are deducted for wrong answers.

What level is the general competency test? ›

The General Competency Test: Level 1 (GCT1-207) consists of 50 multiple-choice questions. There are three types of questions: Understanding Written Material, Solving Numerical Problems, and.

What is on the competency exam? ›

The assessment is performed on those identified tasks and skills for which a rating is selected based upon how they do that task, which defines their proficiency level. In other words, a competency assessment measures how (behaviors) someone does the what (task or skill).

How is GCT test done? ›

Glucose challenge test

It involves drinking a glass of concentrated glucose solution (50 g of glucose dissolved in 250 to 300 ml of water). After one hour has passed, a blood sample is taken to determine the blood sugar level.

What is normal level of GCT? ›

A normal fasting blood glucose level is lower than 95 mg/dL (5.3 mmol/L). One hour after drinking the glucose solution, a normal blood glucose level is lower than 180 mg/dL (10 mmol/L). Two hours after drinking the glucose solution, a normal blood glucose level is lower than 155 mg/dL (8.6 mmol/L).

What happens if you fail a competency exam? ›

Competency assessment that fails to demonstrate satisfactory performance, requires corrective action. The failure must be documented, incorporating the steps required in the policy. A plan of corrective action must be structured to include retraining and reassessment of the employee's competency.

Are competency exams hard? ›

Many competency tests are long, tedious, and repetitive; it's easy to lose focus, miss an important detail, or read a question too quickly. Whenever possible, practice the test beforehand so that you know what to expect. Finally, remember that any pre-employment tests you may take are only one piece of your candidacy.

How do you answer a competency test? ›

How to answer competency questions
 1. Situation/task - describe the task that needed to be completed or the situation you were confronted with. ...
 2. Action - Explain what you did and how and why you did it. ...
 3. Result - Describe the outcome of your actions.

How do you prepare for competency questions? ›

How to answer competency based interview questions
 1. Preparation. As with any interview, preparation is key. ...
 2. Rehearse your answers. ...
 3. Pay attention to the interviewer. ...
 4. Try to anticipate questions before they are asked. ...
 5. Be yourself.

How many questions are on the competency exam? ›

The Written Test (Nurse Assistant Written Knowledge Examination) consists of sixty (60) multiple-choice questions with a two-hour time limit.

What are competency based answers? ›

Competency-based questions are interview questions that require candidates to provide real-life examples as the basis of their answers. Candidates should explain why they made certain decisions, how they implemented these decisions and why certain outcomes took place.

How do I prepare for the GCT test? ›

How the Test is Performed
 1. You do not need to prepare or change your diet in any way.
 2. You will be asked to drink a liquid that contains glucose.
 3. Your blood will be drawn 1 hour after you drink the glucose solution to check your blood glucose level.
Apr 19, 2022

How do you prepare for a GCT test? ›

You'll need to remain in your health care provider's office or the lab while you wait for your blood sugar level to be tested. You can't eat or drink anything other than water at this point. One hour later, a blood sample will be taken from a vein in your arm.

Is fasting required for GCT test? ›

You do not need to prepare or change your diet in any way. You will be asked to drink a liquid that contains glucose. Your blood will be drawn 1 hour after you drink the glucose solution to check your blood glucose level.

What is the cost of GCT test? ›

Specification
Test TypeIncludesTest Price
Glucose Challenge Test 75g GCT Pregnancy TestGlucose Challenge Test 75g GCT Pregnancy Test (lab tests)₹ 45 ₹ 90

What is the meaning of GCT test? ›

A glucose challenge test (GCT) was developed as a screening procedure for the diagnosis of gestational diabetes mellitus (GDM). The method includes a 50gm oral glucose load and measurement of the plasma glucose concentration once at one hour after ingestion.

What is the difference between GCT and GTT test? ›

The test is performed on suspected diabetes mellitus (GTT), most commonly during pregnancy (GCT), and when fasting glucose is less than 140 mg / dL.

What is a minimum competency exam? ›

Minimum competency testing is a type of criterion-referenced assessment that requires examinees to demonstrate a minimum threshold of knowledge, skill, or ability in order to be deemed competent in the construct being measured.

How are competency questions marked? ›

Each interviewer is likely to mark your answers independently, with a panel discussion taking place after the interview to assess the markings and obtain a final result. Positive indicators include: Demonstrates a positive approach to the problem involved. Considers the wider need of the situation.

How long does a competency test take? ›

The competency assessment can take anywhere from 1 1/2-3 hours or longer depending on your personal understanding of the topics in the assessment.

What is the hardest test to pass? ›

 • Gaokao Exam in China. ...
 • IIT JEE Exam (Joint Entrance Exam - Indian Institute of Technology) ...
 • UPSC (Union Public Service Commission) in India. ...
 • Mensa. ...
 • GRE (Graduate Record Examination) ...
 • CFA (Chartered Financial Analyst) ...
 • CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) ...
 • GATE Exam (Graduate Aptitude Test in Engineering)
Dec 20, 2022

Can you fail a competency based interview? ›

Anyone responding to competency based questions with vague answers and imprecise information is almost certain to be rejected. Candidates need to understand the rationale behind this approach, the kinds of questions that are likely to be asked, and the best way of answering them.

What is the hardest certification exam? ›

Top 10 Hardest Exams in the World
 • Civil Services Exam (CSE)
 • GATE.
 • GRE.
 • Master Sommelier Diploma Exam.
 • ICAI CA Exams.
 • CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert)
 • Mensa International.
 • CFA.
Feb 17, 2023

How long should competency answers be? ›

Interview answers should be 30 seconds to four minutes, depending on the context of the questions. Your response may be short (30 seconds to two minutes) if the question is simple. For example, if the hiring manager asks you to describe your strengths, you might speak for 90 seconds to explain where you're proficient.

How to answer competency-based questions with no experience? ›

If you're asked a question about prior experience regarding something you've never done, the best way to answer isn't to say, “No, I've never done that.” Or, “No, I don't have experience in that area.” The best way to handle the question is to say something along these lines: While I have not had any direct experience ...

How do you start a competency-based answer? ›

Competency-based questions usually start along the lines of:
 1. 'Can you talk me through an example of when you…'
 2. 'Describe a time when you…'
 3. 'How would you go about…'
 4. 'Have you ever...'

What is your greatest weakness answer samples? ›

Example: “My greatest weakness is that I sometimes have a hard time letting go of a project. I'm the biggest critic of my work. I can always find something that needs to be improved or changed. To help myself improve in this area, I give myself deadlines for revisions.

What are the 3 essential steps to completing a competency? ›

Three Simple Steps to Creating a Competency for Your CBE Program
 1. Articulate the competency. To develop a competency, you need to identify what the student must have learned/attained once they complete the learning experience. ...
 2. Create a threshold for competence. ...
 3. Define assessment boundaries.
Jun 21, 2016

How many levels are there for competency? ›

A consistent level of achievement to an appropriate standard is evidence of competence. Our Competency Framework recognises four levels of competence: Basic, Capable, Accomplished and Authoritative.

Are competency tests accurate? ›

Competency assessment tests are valid and reliable tests that measure knowledge and skills required for a job.

How do you pass a competency interview? ›

How to prepare for a competency-based interview
 1. Consider examples of your abilities ahead of time. ...
 2. Identify key competencies related to the job. ...
 3. Relate the job's key competencies to your abilities. ...
 4. Practice your answers with the STAR response technique.
May 18, 2023

How to answer competency-based application form questions? ›

For each competency, you should draw on any personal achievements that demonstrate you have the necessary skills. As a rule of thumb, outline the scenario, describe the specific actions you took, and say what the outcome was. It's good practice to keep referring back to the job description when drafting your responses.

What is an example of a competency? ›

Examples of Core or Behavioral Competencies:

Teamwork, problem-solving, customer service, communication, result-orientation, decision-making, self-motivation, integrity.

What is GCT or GTT test? ›

Glucose challenge and glucose tolerance tests are done during pregnancy to test for gestational diabetes, a blood sugar problem that some women get while they are pregnant. The tests are often done together, but sometimes only the glucose challenge is necessary.

What does GCT mean? ›

Also called giant cell tumor.

What is the GCT after 1 hour? ›

The Glucose Challenge Test (GCT) (1 hour) measures:Blood glucose level one hour after the administration of depending on the 50 gm, 75 gm, and 100 gm of glucose solution. This helps to monitor whether the body can utilise or store glucose efficiently.

How do you pass a 1 hour glucose test? ›

How can I pass the glucose test? There's no way to guarantee you'll pass the glucose screening test, but you're more likely to get a good result if you first eat a light breakfast that's high in protein and low in sugar, then take a quick walk.

Can a GTT test be wrong? ›

Accuracy of the GTT

As with most screening tests, a false-positive diagnosis of gestational diabetes is of course possible. Research suggests this may be more common when gestational diabetes is diagnosed earlier in pregnancy with a glucose tolerance test [GTT]2,3.

What is the 2 hour oral glucose tolerance test? ›

Oral Glucose Tolerance Test (OGTT)

The OGTT is a two-hour test that checks your blood glucose levels before and two hours after you drink a special sweet drink. It tells the doctor how your body processes sugar.

What is a positive GTT? ›

A 100 gram oral glucose load is given in the morning to a patient who has fasted overnight for at least eight hours. A positive test is generally defined as ≥2 glucose values at or above these thresholds. GTT: glucose tolerance test.

What is GCT in America? ›

Business General Corporation Tax - GCT.

What is the reason for GCT? ›

What causes giant cell tumors? While the exact cause of giant cell tumors remains unknown. In some cases, they have been linked to Paget disease of bone. This is a chronic bone disorder in which bones become enlarged and misshapen.

What is the cause of GCT? ›

The cause of giant cell tumors is unknown. The tumors occur spontaneously. They are not known to be caused by trauma, environmental factors, or diet. Giant cell tumors of bone are not inherited.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 01/09/2023

Views: 5497

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.